Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η πώληση των επώνυμων προϊόντων «OWAY» (εφεξής καλούμενα «Προϊόντα» ή «Προϊόν») που ολοκληρώνεται εξ αποστάσεως μέσω του ιστότοπου www.onac.gr, (εφεξής «Ιστότοπος») διέπεται από τα ακόλουθα Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής καλούμενοι επίσης ως «GTCS»).

Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, ο Αγοραστής και η Onac αναφέρονται μεμονωμένα ή από κοινού αντίστοιχα ως «Μέρος» ή «Μέρη».

Ο Αγοραστής δηλώνει και εγγυάται ότι η αγορά των Προϊόντων στον Ιστότοπο δεν πραγματοποιείται ως μέρος επαγγελματικής δραστηριότητας και προορίζεται για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η ενοικίαση ή η μεταφορά Προϊόντων που αγοράζονται στην Ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε εμπορικό ή επαγγελματικό σκοπό.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης δημοσιεύονται στον Ιστότοπο προκειμένου να επιτραπεί στον Αγοραστή να κατανοήσει τους όρους και τις μεθόδους βάσει των οποίων ο πωλητής (εφεξής καλούμενος “Onac” ή “Πωλητής”) πουλά και παραδίδει τα παραγγελθέντα Προϊόντα, καθώς και τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Μερών σε σχέση με την πώληση των Προϊόντων από την Onac. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης αποσκοπούν επίσης στο να επιτρέψουν στον Αγοραστή να αποθηκεύει και να εκτυπώνει αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 70 της 9ης Απριλίου 2003 («Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην εσωτερική αγορά, με ιδιαίτερη αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο») και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από τον Αγοραστή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Η υποβολή εντολής αγοράς (εφεξής καλούμενη και «παραγγελία») για ένα ή περισσότερα από τα Προϊόντα που είναι διαθέσιμα προς πώληση στον Ιστότοπο συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Αγοραστή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. , καθώς και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Onac διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, ο Αγοραστής υποχρεούται να αποδεχτεί μόνο τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης που ισχύουν τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και προσθήκες θα ισχύουν μόνο σε σχέση με παραγγελίες αγοράς που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία τροποποίησης ή/και ενσωμάτωσης.

Πληροφορίες πωλητή

Η Organic Natural Cosmetics O.E. είναι μια ελληνική εταιρεία που είναι ο αποκλειστικός δικαιοδόχος των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το σήμα κατατεθέν Oway. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στη Κ. Παλαιολόγου 5, Καλοχώρι (Θεσσαλονίκης), ΑΦΜ 801316504, email [email protected] .

Προσωπικές πληροφορίες

Ο Πωλητής αναγνωρίζει με το παρόν ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο www.onac.gr  χωρίς να είναι εγγεγραμμένος χρήστης και η πρόσβαση σε πληροφορίες, περιγραφές προϊόντων και όλες τις υπηρεσίες που δεν απαιτούν την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων.

Για να προχωρήσετε σε μια αγορά, ο Αγοραστής απαιτείται να δημιουργήσει λογαριασμό. Προκειμένου να εγγραφείτε, δημιουργείτε έναν λογαριασμό σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον Ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο και θα τύχει διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι:
(α) είστε άνω των 18 ετών,
(β) χρησιμοποιείτε την αληθινή σας ταυτότητα,
(γ) παρέχετε μόνο αληθείς, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις πληροφορίες και
(δ) θα διατηρήσετε και θα ενημερώνετε άμεσα τις πληροφορίες που παρέχετε προκειμένου να παραμένουν αυτές αληθινές, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις ανά πάσα στιγμή.

Επίσης, συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας καθώς και των κωδικών σας για την χρήση και πρόσβαση στον ιστότοπο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού και συμφωνείτε να μην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιούν το όνομα(τα) ή τον κωδικό(ούς) σας. Θα είστε υπεύθυνος για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού ή κωδικού σας. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε προς τις παρούσες υποχρεώσεις. Κάθε πληροφορία που παρέχετε σε εμάς θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο Αγοραστής μπορεί να ανατρέξει στις διατάξεις της ενότητας Πολιτική Απορρήτου και Cookie του Ιστότοπου.

Χαρακτηριστικά και διαθεσιμότητα των Προϊόντων

Πριν από την υποβολή Παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να δει, στον Ιστότοπο, όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στον «Κώδικα Καταναλωτή»), όπως, ενδεικτικά, αλλά χωρίς περιορισμό, πληροφορίες σχετικά με τον πωλητή, την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων αποστολής, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να αγοράσετε και όλες τις άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία.

Τα Προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο συμμορφώνονται με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία που ίσχυε τη στιγμή της Παραγγελίας. Η Onac δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος θα έχουν μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα. Αυτές οι πληροφορίες είναι, τουλάχιστον, διαθέσιμες στα ιταλικά και στα αγγλικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα Προϊόντα και τη χρήση τους, ή για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις ή αιτήματα για πληροφορίες, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Onac, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα Προϊόντα διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Η Onav διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη γκάμα των ειδών που προσφέρονται στον Ιστότοπο και μπορεί, από καιρό σε καιρό, να περιορίζει την ποσότητα των Προϊόντων που μπορεί να παραγγείλει ο Αγοραστής κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου αγοράς.

Οι προσφορές που διατίθενται από την Onac ισχύουν για όσο διάστημα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και εντός των ορίων του διαθέσιμου αποθέματος. Για Προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα, οι προσφορές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο θα ισχύουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που, μετά την υποβολή μιας παραγγελίας, ορισμένα ή όλα τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι διαθέσιμα, ο Αγοραστής θα ενημερώνεται αμέσως μέσω email ή τηλεφωνικά για τη μη διαθεσιμότητα του Προϊόντος ή των Προϊόντων και για την ολική ή μερική ακύρωση της Παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η Παραγγελία που διαβιβάστηκε αρχικά είχε επωφεληθεί από δωρεάν αποστολή, αυτό το όφελος θα παρέμενε αμετάβλητο ακόμη και σε περίπτωση μερικής ακύρωσης της παραγγελίας.

Τιμές προϊόντων

Όλες οι τιμές που σχετίζονται με τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα αναγράφονται σε Ευρώ και με «συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Οποιεσδήποτε αλλαγές στον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ θα αντικατοπτρίζονται αυτόματα στην τιμή των Προϊόντων. 

Για κάθε αγορά που πραγματοποιείται η Onac εκδίδει μια παραγγελία, η οποία σχετίζεται με έναν μοναδικό αριθμό παραγγελίας και περιέχει την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας, τα Προϊόντα που αγοράστηκαν, τα έξοδα αποστολής, τις επιμέρους τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τη σύνοψη του συνολικού οφειλόμενου κόστους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η αποστολή περιλαμβάνει πρόσθετες χρεώσεις, μη προβλέψιμες και μη προβλέψιμες κατά τη στιγμή της Παραγγελίας, η Onac θα στείλει στον Αγοραστή ένα email που θα αναφέρει αυτές τις πρόσθετες χρεώσεις. Με τη λήψη του εν λόγω email, ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία και να λάβει επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

 Η Onac δεν θα κάνει καμία αλλαγή στην τιμή, τη διαθεσιμότητα ή την περιγραφή οποιουδήποτε Προϊόντος μετά την αποδοχή της Παραγγελίας που υποβλήθηκε από τον Αγοραστή.

Η Onac μπορεί, από την άλλη πλευρά, να αλλάξει τις τιμές πώλησης που σχετίζονται με τα Προϊόντα Συνδρομής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, καθώς και με το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Εμφανίζονται πριν από την υποβολή της Παραγγελίας από τον Αγοραστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα αποστολής, ανατρέξτε στην ακόλουθη παράγραφο «Παραγγελία αποστολής και παράδοσης». 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι πληρωμών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ και ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Α. Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard.

Το συνολικό ποσό θα χρεωθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας. Προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληρωμών που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο και να αποτρέψουμε τυχόν δόλιες δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε μια ασφαλή υπηρεσία πληρωμών που βασίζεται στο πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Τα εμπιστευτικά στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται στον διαχειριστή πληρωμών με ασφαλή τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπός μας δεν έχει άμεση πρόσβαση ούτε αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες πληρωμής είναι κρυπτογραφημένες για να διασφαλίζεται το μέγιστο απόρρητο. Σε περίπτωση επιστροφής, επιστροφής χρημάτων ή διαφωνίας σχετικά με την παραγγελία, τόσο από την πλευρά του Αγοραστή, κατά περίπτωση, όσο και από την πλευρά του Πιστωτικού Ινστιτούτου του αγοραστή, η επιστροφή χρημάτων ή η αποδέσμευση του ποσού που χρεώθηκε στην πίστωση πρέπει να παρέχεται στην κάρτα, κατά περίπτωση, σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών. Για ορισμένους τύπους καρτών, ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εμφανιστεί η συναλλαγή αντιστροφής χρέωσης στον λογαριασμό εξαρτάται αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα και δεν μπορεί να αποδοθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Οnac Ο.Ε. Μόλις επιστραφεί η συναλλαγή, η Onac δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκλήθηκαν τελικά από καθυστέρηση του τραπεζικού συστήματος στην αποδέσμευση του δεσμευμένου ποσού.

Β. Αντικαταβολή

Η παραγγελία σας αποστέλλετε με Courier. Για την παραλαβή του Προϊόντος προαπαιτείται η εξόφληση του καθώς και του κόστους της μεθόδου της αντικαταβολής. Μαζί με το Προϊόν λαμβάνεται και την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.

Γ. Κατάθεση σε Τράπεζα

Η παραγγελία σας αποστέλλετε με Courier. Η εκτέλεση της παραγγελίας σας θα γίνει αμέσως  μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής σας στον λογαριασμό της Εταιρείας μας για την εξόφλησής της συγκεκριμένης παραγγελίας. Μαζί με το Προϊόν λαμβάνεται και την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η Onac Ο.Ε. αποστέλλει επί του παρόντος σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι αποστολές γίνονται με Αcs courier και με DHL Express.

Το κόστος αποστολής στην Ελλάδα είναι 3.50 € για συνολικά ποσά παραγγελιών κάτω των 90 € και είναι δωρεάν για μεγαλύτερα ποσά.

Στην Κύπρο το κόστος αποστολής είναι 10 € για συνολικά ποσά παραγγελιών κάτω των 120 €  και είναι δωρεάν για μεγαλύτερα ποσά. 

Οι παραγγελίες κανονικά διεκπεραιώνονται και ανατίθενται στη μεταφορική εταιρεία την εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την Onac. Τα Σάββατα και οι Κυριακές δεν θα θεωρούνται εργάσιμες, επομένως οι παραγγελίες που αποστέλλονται αυτές τις δύο ημέρες θα θεωρούνται ότι έχουν αποσταλεί την επόμενη εργάσιμη.

Οι χρόνοι παράδοσης στον Αγοραστή ξεκινούν από τη στιγμή που η Onac στέλνει το email που επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα έχουν αποσταλεί στον Αγοραστή και συνήθως αποτελούνται από:

  • 1-4 εργάσιμες ημέρες για παραδόσεις προϊόντων στην Ελλάδα.
  • 3-7 εργάσιμες ημέρες για παραδόσεις προϊόντων στην Κύπρο.

Για αποστολές στα νησιά, αυτά τα χρονοδιαγράμματα ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστέρηση 1-3 εργάσιμων ημερών.

Οι εκτιμήσεις παράδοσης είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές.

Διαδικασία σε περίπτωση ελαττωμάτων συμμόρφωσης των Προϊόντων, εμφανών ή κρυφών

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της παραγγελίας πρέπει να αναφέρει τυχόν εμφανή ή κρυφά ελαττώματα συμμόρφωσης, σχετικά με τα παραγγελθέντα Προϊόντα, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Onac στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected]

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Onac μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Αγοραστή ή, τελικά, του παραλήπτη της Παραγγελίας και μπορεί να διενεργήσει οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνονται χρήσιμοι. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Onac θα παρέχει πληροφορίες στον Αγοραστή ή στον παραλήπτη σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την επιστροφή του μη συμμορφούμενου Προϊόντος ή την απόκτηση των Προϊόντων που λείπουν.

Μόλις παραληφθούν τα Προϊόντα, η Onac επαληθεύει την ακεραιότητα της συσκευασίας και των Προϊόντων. Όσον αφορά τα Προϊόντα, η Onac θα αξιολογήσει εάν τα τελευταία είναι πραγματικά ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που παρέχεται στον Ιστότοπο. Όπου το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού είναι θετικό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ελληνικού Κώδικα Καταναλωτή, η Onac θα αντικαταστήσει το μη συμμορφούμενο Προϊόν και θα το αποστείλει στον Αγοραστή εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων. Τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Onac. Σε περίπτωση που η Onac δεν μπορέσει να αντικαταστήσει τα Προϊόντα εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου, θα ειδοποιήσει αμέσως τον Αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς και θα επιστρέψει στον Αγοραστή το κόστος αυτών των Προϊόντων και τα σχετικά έξοδα αποστολής, όπου o Αγοραστής παρέχει απόδειξη του κόστους που προέκυψε για την επιστροφή των Προϊόντων. Η Onac θα επεξεργαστεί την επιστροφή χρημάτων με τον τρόπο που αναφέρεται στην ενότητα «Επιστροφές» , εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε τα Προϊόντα.

Η Onac θα αποζημιώσει επίσης, τα έξοδα αποστολής στον Αγοραστή, αλλά μόνο εάν ο Αγοραστής παράσχει απόδειξη για το κόστος που προέκυψε για την επιστροφή των Προϊόντων.

Σε περίπτωση που, αφού εξετάσει τα επιστρεφόμενα Προϊόντα, η Onac πιστεύει εύλογα και ειλικρινά ότι τα Προϊόντα δεν μπορούν να θεωρηθούν ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή μη συμμορφούμενα με την περιγραφή που παρέχεται στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων και τα Προϊόντα θα έχουν επιστράφηκε στον ίδιο Αγοραστή με τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο. Ομοίως, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να αποκτήσει τα Προϊόντα που ο Αγοραστής θεωρεί ότι λείπουν εάν η Onac βεβαιωθεί ότι η Παραγγελία έχει εκπληρωθεί σωστά.

  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το Άρθρο του Ελληνικού Κώδικα Καταναλωτή, ο Αγοραστής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των Προϊόντων. 

Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν έχει λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Onac που υποδεικνύει πρόσθετες χρεώσεις αποστολής, οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Όταν ο Αγοραστής σκοπεύει να επιστρέψει ή να αλλάξει μια αγορά, πρέπει να στείλει ένα email στη διεύθυνση [email protected] προσδιορίζοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα και Επώνυμο

Τηλεφωνικό νούμερο

Αριθμός παραγγελίας 

Κωδικός είδους του προϊόντος ή των αντικειμένων που επιθυμεί να επιστρέψει

Οι λόγοι για την επιστροφή του προϊόντος ή των προϊόντων

Τα εμπορεύματα που πρόκειται να επιστραφούν ή να αλλάξουν πρέπει να αποσταλούν στα κεντρικά γραφεία της Onac στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 5  Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57009.

Ο Αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά χωρίς ποινή. Τα μόνα έξοδα που επιβαρύνουν τον τελευταίο θα είναι αυτά που αφορούν την επιστροφή του προϊόντος.

Για να λάβει επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, ο Αγοραστής πρέπει να επιστρέψει τα αγορασμένα είδη στα κεντρικά γραφεία της Onac O.E. εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των Προϊόντων.

Η Onac διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφές που κοινοποιήθηκαν ή αποστέλλονται καθυστερημένα ή προϊόντα που δεν είναι στην αρχική τους κατάσταση.

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει να αποθηκεύσει τα προϊόντα που έλαβε και σε σχέση με τα οποία προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης με τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια, διατηρώντας τα ανέπαφα, μαζί με την αρχική τους συσκευασία. Τα έξοδα και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά για την επιστροφή βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Αγοραστή.

Η Onac δεν αποδέχεται την επιστροφή προϊόντων που δεν είναι άθικτα, έχουν φθαρεί ή λείπουν εξαρτήματα ή αξεσουάρ.

Μόλις η Onac παραλάβει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τα παραπάνω και πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους, θα προχωρήσει στην επιστροφή του οφειλόμενου ποσού στον Πελάτη.

Εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, ο Πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα στον Αγοραστή ως εξής:

– εάν η πληρωμή για τα εμπορεύματα που επιστράφηκαν αρχικά έγινε με πιστωτική κάρτα, το αντίστοιχο ποσό θα επιστραφεί με πίστωση της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

– εάν η πληρωμή για τα εμπορεύματα που επιστράφηκαν αρχικά, έγινε με την μέθοδο αντικαταβολής, το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή για την πίστωση των χρημάτων στον προσωπικό του λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο τελευταίος.

Ευθύνη

Η Onac O.E. είναι υπεύθυνη για παραβιάσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα.

Η Onac O.E. δεν φέρει με κανέναν τρόπο ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που μπορεί να αποδοθεί σε τρίτο μέρος, στον Αγοραστή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην Onac O.E. από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Επιπλέον, η Onac O.E. αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες και έμμεσες ζημίες, προβλέψιμες ή μη, που σχετίζονται ή/και με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και με την αγορά των Προϊόντων από τον Αγοραστή.

Υποχρεώσεις αγοραστή

Ο Αγοραστής δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανός να ενεργήσει και να συνάψει σύμβαση για την αγορά Προϊόντων στον Ιστότοπο με βάση τους παρόντες Γενικούς Όρους Προϋποθέσεις Πώλησης. Σε καμία περίπτωση η Onac O.E. δεν απαιτείται να επαληθεύσει την ικανότητα των επισκεπτών και των Αγοραστών να ενεργούν σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Επιπλέον, ο Αγοραστής εγγυάται επίσης, αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη και διατηρώντας τη Onac O.E. ακίνδυνη από οποιαδήποτε επιζήμια συνέπεια, ότι τα προσωπικά του δεδομένα, που παρέχονται με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, είναι αληθή και ακριβή και καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της πραγματικής ταυτότητας ο Πελάτης, ο οποίος αναλαμβάνει περαιτέρω να ενημερώσει αμέσως τη Onac εγγράφως, συμπεριλαμβανομένου του email, για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα που παρέχονται. Ο Αγοραστής γνωρίζει επίσης την ανάγκη να κοινοποιήσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Onac προκειμένου να επιτρέψει στον Πωλητή να στείλει τις επιβεβαιώσεις της παραγγελίας και οποιαδήποτε άλλη σχετική επικοινωνία.

Περιεχόμενο Ιστού και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, όπως, για παράδειγμα, τα έργα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι διάλογοι, η μουσική, οι ήχοι και τα βίντεο, τα έγγραφα, τα σχέδια, οι φιγούρες, τα λογότυπα και κάθε άλλο υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, που δημοσιεύεται στον ίδιο Ιστότοπο , συμπεριλαμβανομένων μενού, ιστοσελίδων, γραφικών, χρωμάτων, σχημάτων, εργαλείων, γραμματοσειρών και σχεδίασης ιστοτόπων, διαγραμμάτων, διατάξεων, μεθόδων, διαδικασιών, λειτουργιών και λογισμικού, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η Onac και άλλα συναφή κατόχους δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, πώληση ή σε κάθε περίπτωση η χρήση οποιωνδήποτε εικόνων και περιεχομένου που διατίθενται στον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς η Onac. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που διατίθεται στον Ιστότοπο για εμπορικούς ή/και διαφημιστικούς σκοπούς.

Όλα τα άλλα διακριτικά σήματα που διακρίνουν τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και χρησιμοποιούνται από τη Onac δυνάμει άδειας ή υπό την ιδιότητά της ως κατόχου της.

Οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προαναφερθέντων διακριτικών σημείων απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση οποιουδήποτε διακριτικού σημείου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο για να εκμεταλλευτεί αθέμιτα τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτών ή με τέτοιο τρόπο που να βλάψει αυτούς και τους κατόχους τους.

Σε καμία περίπτωση ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει τον Ιστότοπο, ούτε το υλικό που διατίθεται από την Onac.

Παραίτηση

Το γεγονός ότι ένα από τα Μέρη δεν επικαλείται παράβαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης έναντι του άλλου, δεν θα νοείται ως παραίτηση από τη μελλοντική εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης.

Εφαρμόσιμος νόμος

Για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρει η Onac, ισχύει αποκλειστικά η νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, ανεξάρτητα από τον τόπο αγοράς ή αποστολής της Παραγγελίας. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή καταγγελία των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ή/και της σύμβασης μεταξύ του Αγοραστή και της Onac, θα εμπίπτει, ελλείψει συναλλαγής, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του Αγοραστή.

Πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Αγοραστής μπορεί να επιχειρήσει να επιλύσει τυχόν διαφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή τερματισμό αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ή/και της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Αγοραστή και της Onac εξωδικαστικά, με πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που έχει γίνει διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Το δικαίωμα της Onac Ο.Ε. να μην συμμορφώνεται με την επίλυση διαφορών μέσω του προαναφερθέντος φορέα παραμένει, σε κάθε περίπτωση, ανεπηρέαστο.